Vyklízení

Vyklízíme a uklízíme byty, sklepy, dvory, kanceláře, výrobní prostory, půdy, zahrady, pozůstalosti, sklady, provozovny, atd…

Naše firma nabízí vyklízení a vyčištění jakýchkoli prostor a to jak v rámci přípravy prostor pro stěhování, nebo samostatně.

Pro ideální postup (zajištění kontejneru, určení počtu zaměstnanců) je třeba dopředu informovat o rozsahu zakázky – tj. velikost prostor a objem a charakter likvidovaného materiálu.
Na požádání jsme po skončení stěhování připraveni uklidit a vyčistit veškeré prostory, a připravit je tak k okamžitému užívání. V rámci našich služeb provedeme na vyžádání i pokácení stromů, vyklestění zarostlých zahrad, drobné stavební či opravářské práce a další doplňkové služby.

Zajišťujeme ekologickou likvidaci a odvoz odpadů na skládku a do sběrných dvorů.

Používáme vlastní obalový materiál.

Máte jakýkoli dotaz? Kontaktujte nás.