Těžká břemena

Stěhování pián, klavírů, stěhování trezorů, stěhování objemných koberců, nábytku, šetrné stěhování starožitností, soch, dovoz odvoz bílé techniky, transport strojních zařízení, přestěhování serverů, záložních jednotek, stěhování těžkých automatů, strojů, přestěhujeme i pece, kotle atd…
Těžká břemena, stejně jako stěhování nábytku, vybavení kanceláří, dílen atp., stěhujeme i v rámci jedné budovy či areálu. Jsme schopni stěhovat i za běžného chodu firmy, v patrových budovách bez výtahu a jiných komplikovaných situacích. Konkrétní postup stěhování a přesunu těžkých břemen stanoví náš kvalifikovaný pracovník s přihlédnutím k daným okolnostem a přání zákazníka.
Provádíme nejen stěhování těžkých břemen, ale i dovoz nového a odvoz starého, jako jsou například piana, klavíry, stroje, sochy, automaty, koberce a jiné rozměrné a těžké věci.

Máte jakýkoli dotaz? Kontaktujte nás.