Stěhování do zahraničí

V rámci stěhování do zahraničí stěhujeme byty, firmy, kanceláře a těžká břemena a hudební nástroje podle Vašich požadavků.

Naše firma zajišťuje také mezinárodní autodopravu, rozvoz a odvoz zboží, nábytku, těýkých nákladů. Pro hladký průběh mezinárodních transportů je zapotřebí znát skutečný oběm stěhovaných předmětů. Stěhovací a balicí procesy jsou stejné jako u stěhování rámci ČR.

Vaše věci jsou po dobu stěhování pojištěny a náš zkušený tým se stará o to, aby mezinárodní stěhování Vašeho majetku proběhlo hladce, včas a v pořádku.

Na základě dohody pro Vás rádi uskutečníme další doplňkové služby, vyklízení, případně odvoz a likvidaci odpadu apod.

Mezinárodní stěhování v rámci EU

V rámci států Evropské Unie není zapotřebí projednávat stěhování na celním úřadě a postačí Vám jen seznam stěhovaných předmětů.

Mezinárodní stěhování mimo EU

V přípéadě stěhování do zahraničí mimo EU je zapotřebí vyřídit několik dokumentů, které je potřeba předložit na celním úřadě. Dokumenty potřebné k vyřízení stěhování mimo EU Vám můžeme v případě potřeby zaslat emailem.

V zájmu co nejhladšího průběhu stěhování do zahraničí klademe důraz na předběžnou přípravu stěhování se zákazníkem.

Máte jakýkoli dotaz? Kontaktujte nás.