Těžká břemena


Těžká břemena, stejně jako stěhování nábytku, vybavení kanceláří, dílen atp., stěhujeme i v rámci jedné budovy či areálu. Jsme schopni stěhovat i za běžného chodu firmy, v patrových budovách bez výtahu a jiných komplikovaných situacích. Konkrétní postup stěhování a přesunu těžkých břemen stanoví náš kvalifikovaný pracovník s přihlédnutím k daným okolnostem a přání zákazníka.

Provádíme nejen stěhování těžkých břemen, ale i dovoz nového a odvoz starého, jako jsou například piana, klavíry, stroje, sochy, automaty, koberce a jiné rozměrné a těžké věci.